Vi önskar alla våra gäster varmt välkomna till en ny sommar på Café & Restaurang Fyren!

Under vår, sommar och höst är det liv och rörelse i Hästholmens Hamn.
Här finns båtägare, fritidsdykare, kanotister och familjer från byn.

Besökare per bil och motorcykel letar sig ner till hamnen för att se på båtar och njuta av utsikten över Vättern.

Som en oas i hamnen finns Café & Restaurang Fyren. Vi släcker er törst och stillar er hunger.